ประกาศเร่งด่วน
ปีงบประมาณ สปสช. เริ่ม วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ให้สถานบริการส่งข้อมูล 30 มิ.ย.2557 และ 2558 ใช้ 43 แฟ้มอย่างจริงจัง 

สปสช. แจ้งให้ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงาน OP/PP Individual data ปี 2557 เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นการแนวทางการดำเนินงาน อ่านต่อ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top