สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA มีกำหนดจะจัดงาน Software Expo Asia 2014 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ทั้งนี้ Open Source Technology Co., Ltd. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผ่านการประเมิน CMMI ML 3 ได้จัดบูธในพื้นที่ CMMI Certified Pavilion สำหรับผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ผ่านการประเมิน CMMI เข้าร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและบริการด้วย อย่าลืมแวะไปทักทายกัน นะคะ

http://www.softwareexpoasia.com/