แจกรายงานคัดกรองความเสี่ยง โปรแกรม Hospital OS รายละเอียดตาม link ข้างล่างเลยจ้า

http://www.opensource-technology.com/board_ost/viewtopic.php?f=3&t=20