รายละเอียดแก้ไข

- แฟ้ม DRUG_OPPP แก้ฟิลด์ UNIT

- ปรับ Menu UI OPPP 57 เป็น OPPP 57-58

- ปลดล็อกการส่งออกข้อมูลตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป

DOWNLOAD


 

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top