ภาคจังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี นาคาคลินิกโรคหัวใจ
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี รพ.กองบิน 23
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รพ.เอกชนร่มเกล้า
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รพ.กองบิน 21
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา รพ.กองบิน 1
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ห้องพยาบาล สงวนวงศ์อุตสาหกรรม
รวม 6 โรงพยาบาล