ภาคจังหวัดชื่อโรงพยาบาล
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.เวียงแหง
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.สันทราย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.ช้างเผือก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.ค่ายกาวิละ
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.แม่ออน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.วัดจันทร์
ภาคเหนือ เชียงใหม่ รพ.ดอยหล่อ
ภาคเหนือ เชียงราย รพ.ป่าแดด
ภาคเหนือ เชียงราย รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน รพ.ปาย
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ รพ.ทองแสนขัน
ภาคเหนือ อุตรดิตถ์ รพ.บ้านโคก
ภาคเหนือ พิษณุโลก รพ.กองบิน 46
ภาคเหนือ พิษณุโลก รพ.กองบิน 41
ภาคเหนือ ลำพูน รพ.ทุ่งหัวช้าง
รวม 16 โรงพยาบาล